คาถาบูชาวัตถุมงคล

 
      คาถาบูชาวัตถุมงคล

พระคาถาบูชา

พระมหาเศรษฐีหน้าทอง

 • นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 • นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 • นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ
   

 • โอม  เมตตา  มหาเมตตา  สิริโภคา  นะมาสะโย

 • นะโมเม  พุทธะเตเชนะ  นะมะพะทะ  สะธะวิปิ  ปะสะอุ

 • ทีมะสังอังขุ  สังวิธาปุกะยะปะ  อาปามะจุปะ  อะสังวิสุโลปุสะพุภะ

 • อะระหังสัมมา  สัมมา  นีมานา  อิมานะ  มหาสะมานา  ธะนะโภคา  สัมมาอะระหัง ฯ

 • ให้สวดบูชา 3 หรือ 7 จบ ก่อนออกจากบ้านไปติดต่อธุรกิจค้าขาย หรือเข้าหาผู้ใหญ่คนทั้งหลายดียิ่งนักแล  สำหรับอุปเท่ห์การสวดบูชานั้นมีดังนี้

 • หากหมั่นสวดสักการะบูชา  ก่อนนอนเป็นประจำ 21 จบ จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

 • หากจะอาราธนาพระมหาเศรษฐีหน้าทองติดตัว หรือสวมคอให้สวดบูชาก่อน 3 จบจะให้มีฤทธิ์ทางเมตตา แคล้วคลาดจาก อันตรายทั้งปวง

 • หากจะอาราธนาพระมหาเศรษฐีหน้าทองติดตัว หรือสวมคอให้สวดบูชาก่อน 3 จบจะให้มีฤทธิ์ทางเมตตา แคล้วคลาดจาก

 • ถ้าบุคคลใดสามารถนำพระคาถาบทนี้มาสวดบูชาพระพุทธรูปในตอนกลางคืนให้ได้มากกว่าอายุของตนเอง 19 จบ จะสามารถสะเดาะเคราะห์   เสริมบารมี   บรรเทาเคราะห์กรรมได้เป็นอย่างดี

 • ถ้าบุคคลใดเกิดฝันร้าย มีลางสังหรณ์มิดี ให้อาราธนาพระมหาเศรษฐีหน้าทองนี้ ทำน้ำมนต์เสกให้ได้มากกว่า 19 จบ หรือ 108 จบ ได้ยิ่งดี แล้วนำน้ำมนต์นั้นมาอาบหรือกิน จะแคล้วคลาดจากภัยทั้งปวงทุกประการ

 • ถ้าภูตผีปีศาจมันเข้าสิงผู้ใด จะขับไล่มันออก ให้ไปอาราธนาพระมหาเศรษฐีหน้าทองสรงน้ำทำน้ำมนต์ ด้วยคาถาบทนี้ 9 ที แล้วเอาน้ำมนต์อันนี้มาประพรมไล่มัน ภูตผีทั้งหลายมันจะทนอยู่มิได้ ต้องรีบออกหนีไปสิ้น

พระคาถาล้างอาถรรพณ์

 • นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 • นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 • นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 • พุทธัง  อาถรรพณ์  จะ ปัจจุทะรามิ 

 • ธัมมัง  อาถรรพณ์  จะ  ปัจจุทะรามิ 

 • สังฆัง  อาถรรพณ์  จะ  ปัจจุทะรามิ


คาถาบูชาพระราหู
(กะลาตาเดียว)

ยันต์สุริยประภา
จันทรประภา
 

      เมื่อจะใช้ยันต์สุริยประภานั้น  ให้เอาคาถานี้นมัสการก่อน 7 ที

       เอจักขุ  นาฬิเกลา  สุริยประภา  ราหูคาหา  สัตตะระตะนะ  สัมปันโน  มณีโชติ  ระโสยะถา  สุวัณณะ  รัชชะตะ  สะมิทธา  อะหังวันทามิ  เมสะทา ฯ

        คาถานมัสการยันต์สุริยประภา ( ถ้าจะทำให้ผู้อื่นให้เปลี่ยนเป็นเมสะทา  เป็น  เตสะทา )

        เมื่อจะใช้ยันต์จันทรประภานั้น  ให้เอาคาถานี้นมัสการก่อน 7 ที 

       เอจักขุ  นาฬิเกลา  จันทรประภา  ราหูคาหา  สัตตะระตะนะ  สัมปันโน  มณีโชติ  ระโสยะถา  สุวัณณะ  รัชชะตะ  สะมิทธา  อะหังวันทามิ  เมสะทา ฯ

 

      คาถาบูชายันต์จันทรประภา ( ถ้าจะทำให้ผู้อื่นให้เปลี่ยน เมสะทา  เป็น  เตสะทา )

        คาถานมัสการ 2 บทนี้  ให้บูชายันต์สุริยประภาแล  ยันต์จันทรประภาทุกวันแล ฯ

 

         สิทธิการิยะ ยันต์สุริยประภาและยันต์จันทรประภาทั้งสองยันต์นี้ เป็นพระยายันต์ที่ประเสริฐกว่ายันต์อื่นใดในโลก ถ้าบุคคลผู้ใดปรารถนาสมบัติ พัสดุเงินทองแก้วแหวนทุกประการ จงให้สร้างพระยันต์นี้ขึ้นบูชาเถิด มีตำนานกล่าวมาว่ามีพระฤาษี 2 ตน สถิตย์อยู่ ณ เขายุคนธร ได้พิจารณาเล็งดูมนุษย์ทั้งหลายว่า ในกาลภายหน้าจะมีทุกข์ภัยเวทนา หาสมบัติบ่มิได้ จึงใคร่จะช่วยทุกข์แห่งมนุษย์ทั้งหลายฤาษีตนหนึ่งจึงสร้างยันต์นี้ขึ้นชื่อ สุริยาประภา อีกตนหนึ่งก็สร้างยันต์ จันทรประภา ขึ้น ฯ

         ผู้ที่จะทำยันต์ทั้ง 2 นี้ ให้หากะลามะพร้าวตาเดียวมาแกะเป็นรูปพระราหูอมจันทร์อันหนึ่ง พระราหูอมพระอาทิตย์อันหนึ่ง จึงให้ลงยันต์สุริยประภาที่พระอาทิตย์     ( กุเสโต ฯลฯ )     ลงยันต์จันทรประภาที่พระจันทร์    ( ยะถาตัง ฯลฯ )      พระยันต์ทั้งสองนี้เป็นของหาค่ามิได้  จะหาสิ่งใดเทียบเทียมได้ยาก  แม้นว่าสมบัติบรมจักรพรรดิก็ดี  สมบัติพระอินทร์ หรือดวงแก้วมณีโชติ ก็หาอาจเปรียบเทียบพระยันต์ทั้งสองนี้ได้ ฯ

        ผู้ใดที่หวังความเจริญในลาภยศ  และอยากจะมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง  ก็ให้คิดสร้างขึ้นเถิด  เมื่อจะทำพระยันต์ทั้งสองนี้  ให้แต่งเครื่องบัตรพลี  ขวัญข้าว  ข้าวตอก  ดอกไม้  ธูปเทียน  เท่ากับกำลังพระอาทิตย์แลพระจันทร์  ให้ตกแต่งอาสนะขึ้น 2 ที่  บูชาสักการะด้วยข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนพระอาทิตย์สิ่งละ บูชาพระจันทร์สิ่งละ 15  ให้เลือกเอาวันที่มีฤกษ์ดี  หรือวันเพ็ญ  วันสุริยคราส  วันจันทรคราส  เมื่อจะกระทำนั้นให้ชำระตัวให้บริสุทธิ์สะอาดเสียก่อนแล้วจึงกระทำ ฯ

         ยันต์สุริยประภา ( พระอาทิตย์ และยันต์จันทรประภา ( พระจันทร์ ) ทั้งสองนี้  เวลากลางวันให้บูชาและปลุกเสกยันต์สุริยประภา  เวลากลางคืนให้บูชายันต์จันทรประภา  เมื่อกระทำแล้วให้เสกด้วยคาถาที่ลงนั้น 108  เสร็จแล้วจึงเอายันต์สุริยประภาใส่ในตลับทอง  เอายันต์จันทรประภาใส่ในตลับเงิน  ให้จุนเจิมด้วยแป้งหอม  น้ำมันหอม  แล้วเอาบูชาไว้  เมื่อจะใช้ให้ใช้ตามอุปเท่ห์ดังกล่าวนี้ ฯ

         ถ้าหากท้าวพระยาเจ้านายท่านโกรธ   ให้เอายันต์สุริยประภานั้น  จุนเจิมด้วยเครื่องหอม  จึงเสกด้วยคาถาสุริยประภานั้นให้ได้ 3 ที  จึงนำเอาติดตัวไป  ท่านเห็นหน้าเข้าหายโกรธเคืองสิ้นแล ฯ

         ถ้าบริวารข้าคนหลบหนีไป  ให้เขียนชื่อผู้ที่หลบหนีไปนั้นใส่ในกระดาษ  แล้วเอายันต์จันทรประภาทับ  เสกด้วยคาถาจันทรประภานั้น ผู้นั้นจะหนีไปมิพ้นเลย ถึงหนีไปแล้วก็กลับคืนมาแล ฯ

         ถ้าหากภรรยาหรือสามีไม่รักใคร่  เอาใจออกห่างคิดจะหนีไป  ให้เขียนชื่อเขาเข้า  เอายันต์จันทรประภาทับ       เสกด้วยคาถาจันทรประภา  เขาบังเกิดความรักใคร่ไปมิพ้นเราเลย  ถึงหย่าร้างกันแล้วก็กับมาดีกันแล ฯ

          อมเชยยะสัมปัตติ  มหาเชยยะสัมปัตติ  เชยยันติ  โอมทุเรทุเร  สวาหะ  เลิกมัตตะ  สวาหะ ฯ 7 ที  แล้วทำใจให้ดีอธิษฐานเอาเถิด  ได้ผลงอกงามเจริญดีนักแล ฯ

        ผิว์จะเข้าประจัญข้าศึก  ให้เอายันต์สุริยประภาจุนเจิมด้วยเครื่องหอม  เสกด้วยคาถาสุริยประภา  แล้วจึงนำติดตัวไปด้วย  เป็นเครื่องป้องกันอาวุธ  หอกดาบ  หน้าไม้  ปืนไฟ  หาอันตรายมิได้เลย ฯ

         ถ้าหากสงสัยว่าจะมีทรัพย์สินเงินทอง   อยู่ ณ ที่แห่งใดหรือไม่  จึงให้เอายันต์จันทรประภานั้น  คว่ำลงไว้ ณ ที่ ๆ สงสัยนั้น  ถ้าหากว่ามีของที่นั่นจริง  ยันต์ที่คว่ำไว้นั้นจะพลิกหงายขึ้นมาแล  หรือมิฉะนั้นเทวดาก็จะมาเข้าฝันบอกให้  จะกระทำนั้นให้อาบน้ำสระหัวเสียก่อน  ถือศีล 5 – 8 แล้วจึงค่อยกระทำเถิด ฯ

         ถ้าขาดแคลนอาหาร  ให้บูชายันต์ทั้งสองนี้  แล้วสาธยายคาถาทั้งสองบทนี้ ถ้าคนไม่นำมาให้  เทวดาย่อมนำมาให้แล ฯ   

         ผิว์เดินทางไกล  ท่านให้อาบน้ำชำระตัวให้บริสุทธิ์เสียก่อน  แล้วให้สมาทานศีล 5 – 8 จึงเอาแป้งหอม  น้ำมันหอมจุนเจิมพระยันต์ทั้งสองนั้น  แล้วให้สาธยายพระคาถาทั้งสองบท  คือ  บทพระสุริยประภา และจันทรประภา  แล้วกระทืบแผ่นดิน 108 ที  จึงย่างเดินออกไป  ย่างก้าวเดียวเป็นระยะได้พันวา ฯ

         ถ้าจะกระทำให้เป็นกำบังเพื่อมิให้เพื่อนเห็น  ให้ชำระตัวให้สะอาดแล้วจึงทำ  ถ้าเป็นเวลากลางคืนเอายันต์จันทรประภานั้นบัง  ถ้าเป็นเวลากลางวัน  ให้เอายันต์สุริยประภาบัง ฯ

         ผิว์ตกไปอยู่ในเมืองอื่น  แลหลงไม่รู้จักทาง  บังเกิดความหิวโหยอยากกินข้าวน้ำแทบล้มประดาตาย  ให้เอายันต์ทั้งสองนี้บูชา  แล้วจึงสวดคาถาทั้งสองบท  เทวดาจักนำเอาข้าวปลามาให้เราแล  แม้นว่าหลงทางก็รู้แจ้ง  มิฉะนั้นผู้คนเขาก็จะนำเอาข้าวปลาอาหารมาให้แล ฯ

         บุคคลผู้ใดปรารถนาเงินทอง  แก้วแหวนวัตถุสิ่งไรก็ดีให้เอายันต์จันทรประภาใส่อับเงิน  และเอายันต์สุริยประภาใส่อับทองคำ  บูชาทุกวัน  ให้เอาขันเงิน  ขันทองคำ  ใส่เครื่องบูชายันต์ทั้งสองนี้  แม้ปรารถนาอันใดก็จะได้ดังใจต้องการทุกอันแล  บำเพ็ญไปเถิดอย่าได้ขาด  อย่าประมาทเลยแล ฯ

         ยันต์สุริยประภาและจันทรประภาทั้ง 2 ยันต์นี้  ใช้ได้ 108 ประการแล  ผู้คนเคารพยำเกรง  หูตาก็แจ่มแจ้งอายุก็ยืน  ผมก็มิหงอกแล  ท่านให้เอายันต์จันทรประภานั้นแช่น้ำมันหอม  เอาน้ำมันนั้นทาผม  ไปหาขุนนางเจ้านายท่านรักเรา  เอาน้ำมันนั้นหุงขี้ผึ้งสีปาก  เอาขี้ผึ้งนั้นสีปาก  เสกด้วยคาถาพระจันทร์  ไปหาขุนนางท่านเมตตาเราแล ฯ

        ผิว์ผู้หญิงออกลูกยาก  ให้เอาแช่น้ำทำเป็นน้ำมนต์  เอาน้ำมนต์นั้นตบหัวบ้างให้กินบ้าง  ออกมาได้อย่างง่ายดายแล ฯ

        ผิว์วัวควายเจ็บไข้  ไม่ยอมกินหญ้า  จึงให้เอายันต์แช่น้ำมันมนต์  จึงเอาหญ้าจุ่มน้ำมนต์นั้นแล้วให้กินเข้าไป  เอาน้ำนั้นอาบรดหายเจ็บไข้แล ฯ

         ผิว์เกิดเจ็บไข้  เป็นไข้จับให้หนาว  หรือเจ็บหัวมัวตาก็ดี  ให้เอายันต์แช่น้ำ  กินบ้างอาบบ้าง  หายสิ้นแล  ถ้าถูกไฟลวกให้เอายันต์แช่ลงในน้ำปูน  ใส่หายแล ฯ

         ผิว์เอายันต์แช่น้ำรดประตูบ้าน  ประตูเรือน  โจรผู้ร้ายเปิดเข้ามามิได้เลย  รดของขายมิขาดทุนเลย  ขายของดีนักแล ฯ

          ผู้ใดก่อเหตุแก่เรา  หรือเป็นความกับเรา  จึงให้เขียนชื่อคู่ศัตรูใส่ในใบพลู  จึงเอายันต์ทั้งสองหนีบเข้าไว้  มันหาเรื่องต่อเรามิได้เลย ฯ

         เมื่อจะไปสงคราม  ให้เอายันต์ทั้งสองนี้  จุนเจิมด้วยเครื่องหอม  แล้วแช่ลงในน้ำมันงาปลุกเสกทาช้าง  ม้า  เครื่องพาหนะ  แล้วไปเถิดมีชัยชนะแก่ข้าศึกแล ฯ

         พระยันต์ทั้งสองนี้  ผู้ใดนับถือบูชาไว้  มิรู้อดอยากหรือตกทุกข์ได้ยากเลย  ให้นับถือบูชาประดุจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด ฯ        

พระคาถาอาวุธทั้ง 5
  สักกัสสะ วชิราวุธา เวสสุวัณนัสสะ คธาวุธา อาฬะวะกัสสะ ทะสาวุธา ยมมะนัสสะ นัยยะนาวุธา พุทธัสสะ สัพเพเทวา ปีศาเจวะ อาฬะวะกาทะโย ปิจะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสสะวา สัพเพยักขา ปะลายันติฯ
  คาถาอาวุธทั้ง ๕ ประการนี้ มีอานุภาพมาก ถ้าบ้านใดมีภูติผีปีศาจดุร้าย ทำอันตรายผู้คนเจ็บป่วยล้มตาย คาถาบทนี้ ทำน้ำมนต์ประพรมบ้านเรือน และเสกข้าวสารซัดทุกซอกทุกมุมบ้าน ภูติผีปีศาจจะหนีไปหมดสิ้น ขับไล่ภูติผีปีศาจทั้งปวง ปลุกเสกได้สารพัด มีอานุภาพป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ

คาถามัจฉาหลงเหยื่อ 

มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง มานิมามา นะมะพะธะ
   มัจฉาหลงเหยื่อนี้ได้ฝัง "ไม้กาฝากรัก" ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ในตัวเองเป็น นะเมตตา มหานิยม ค้าขายคล่องตัว เป็นไม้มงคลหายาก ให้คุณแก่ผู้มีไว้ครอบครอง จะพกติดตัวหรือวางไว้เฉพาะที่ก็ได้ ความพิเศษในตัว บวกกับคาถาอาคมจึงยิ่งเพิ่ม พลังอานุภาพ ให้เทพศิวลึงค์ ดุจดัง....มัจฉาหลงเหยื่อ ฉะนั้น
 
1  2  3  NEXT