คาถาบูชาวัตถุมงคล

 
ขุนแผนเจ้าทรัพย์

          วัตถุมงคลทั้งหมดมีเหล่า เทพ ครูอาจารย์ ที่มีฤทธิ์เป็นผู้รักษาเพราะสร้างมาจากมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์หาได้ยากยิ่งในโลกตลอดทั้งได้รับความร่วมมือจากชนชาวลับแลในการจัดสร้างเรียกได้ว่า วัตถุมงคลเหล่านี้มีกำเนิดการสร้างที่พิสดารมาก น้อยครั้งนักที่จะเกิดขึ้นได้ในโลก ของวิเศษเหล่านี้มีการปฏิบัติบูชาอยู่เหมือนกันถ้าสามารถทำได้ครบถ้วนถูกต้องก็จะให้ผลเต็มที่เป็นศิริมงคลนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและสมความปรารถนาทุกประการ มีดังนี้

วิธีพระบูชาขุนแผนเจ้าทรัพย์

    นะโม ๓ จบ

 • จิตตังวา บุปผังวา คันธังวา ราชกุมาโรวา ราชกุมารีวา อิตถีโยวา ปุริโสวา พานิชโชวา
  เอหิ เอหิ ปริเทวันติ ปิยัง มะมะ 

 • มะเมตตา จะมหาราชา สัพพะเสน่หา จะปูชิโต สัพพะสุขขัง จะมหาลาภัง สัพพะโกรธัง วินาสสันติ

 • อะเมตตา จะมหาราชา สัพพะเสน่หา จะปูชิโต สัพพะสุขขัง จะมหาลาภัง สัพพะโกรธัง วินาสสันติ

 • อุ เมตตา จะมหาชะนา สัพพะเสน่หา จะปูชิโต สัพพะสุขขัง จะมหาลาภัง สัพพะโกรธัง วินาสสันติ

 • เอหิ มะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ สิทธิ สะหวาหะ
   

 • วิธีบูชาอย่างง่ายและได้ผล  พึงตั้งนะโม ๓ จบแล้วภาวนาคาถาข้างต้น ๓ ครั้งแล้วอธิษฐานขอพรจากเทพขุนแผนและครูอาจารย์ทำอย่างนี้วันละ ๑ ครั้งไม่ว่าจะทำสิ่งใดท่านจะคอยช่วยเหลือทุกประการ

 • เกร็ดวิธีบูชาอย่างง่ายได้ผลเร็ว - ถ้าต้องการให้ผู้ใดเมตตาโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เคารพรักหรือเจ้านายก่อนล้างหน้าตอนเช้าให้นึกถึงเขาแล้วภาวนาเสกน้ำล้างหน้า ๓ ครั้งเขาเห็นหน้าเรารักเหมือนลูกในไส้
   

 • ถ้าจะเจรจาให้มีเสน่ห์ผู้คนเชื่อถือประทับใจให้ภาวนา ๓ ครั้งเสก สีผึ้งสีปากคำพูดเราจะเป็นที่ชื่นชอบแก่คนทั้งหลาย

 • ถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่มีเสน่ห์เพื่อนฝูงคนรอบข้างไม่ค่อยสนใจให้ภาวนา เสกน้ำหอม ๑๕ ครั้งทาตัวไป ก่อนออกจากบ้านสวดภาวนาอีก ๗ ที เป็นมหาเมตตาดี มีคนรัก หลงใหลสมใจทุกประการ

 • ถ้าเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีคาดว่าจะเกิดเรื่องร้ายหรือรู้สึกว่าวันนี้ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีให้ตั้งจิตให้มั่นคงพนมมือแล้วตั้งจิตอัญเชิญเทพขุนแผนและครูอาจารย์ให้มาช่วยภาวนาคาถา ๑๙ ครั้งสารพัดโภยภัยทั้งปวงสามารถระงับหรือบรรเทาลงไปได้อย่างฉับพลัน

 • ถ้าต้องการให้เป็นคนโชคดีมีลาภมากให้หมั่นบูชาภาวนาในใจตลอดเวลาที่นึกได้คิดสิ่งใดจะสำเร็จโดยง่าย แคล้วคลาดจากเรื่องร้าย ๆ ทั้งปวงเป็นผู้ที่โชคดีเสมอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีเสน่ห์มากเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่คนทั้งหลายโดยเฉพาะเพศตรงข้าม

 • ถ้าภาวนา ๑๐๘ ที ตอนเที่ยงคืน วันละครั้ง คิดสิ่งใดเทวดาจะดลบัลดาลเอามาให้ย่อมสมใจปรารถนา จะมีลาภมากได้เป็นเศรษฐี

 • ถ้าสามารถภาวนาได้ ๑๐๐๙ ที ทุกวันจะมีฤทธิ์ ดั่งขุนแผน ทุกประการเป็นที่สุดทางเมตตาบารมีไม่เป็นสองรองใครเลย

คาถาบูชาพระอวโลกิเตศวร

โอม มณี ปัท ทะ เม ฮุม ฮริ

          คาถาพระอวโลกิเตศวรใช้ได้ทุกทางตามแต่ปรารถนาเพียงนึกถึงท่านแล้วภาวนาไปเรื่อย ๆ กี่จบก็ได้ท่านจะคอยช่วยเหลือเราทุกอย่าง   ถ้ามีเรื่องทุกข์ใจให้จุดธูป ๗ ดอกแล้วนิมนต์ท่านสรงน้ำ ( เอาองค์พระใส่ลงในขันน้ำแล้วภาวนาให้ได้ ๑๐๘ จบ ) เอาน้ำมนต์นั้นมาอาบกินทำอย่างนี้ทุกวันสารพัดทุกข์ภัยหายสิ้นทุกประการวิเศษมากนัก

          ถ้าผู้ใดมีศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระองค์เจ้าอวโลกิเตศวรให้สวดภาวนาพระนามวันละ ๑๐๐๙ ครั้งหรือมากกว่านั้นติดต่อกันทุกวันจนครบ ๑๐๘ วัน ติดต่อกันจะมีอานิสงฆ์มาก ท่านจะประทานพรให้สำเร็จดั่งใจสมตามความปรารถนาทุกประการ

คาถาบูชาพระเจ้า ๕ พระองค์

หัวใจพระเจ้า ๕ พระองค์   

 • นะ โม พุท ธา ยะ สิท ธัง         

 • นะวะภา  ปะรายิโนเยนะ  นะเยโนนะ นะชิตาชินะ                            

 • นะชิตา    มานิโนเยนะ      นะเยโน พุทธะภาวะนะ    

     บทนี้ใช้บูชาพระกุกกุสันโธ
 • โมวะภา   ปะรายิโนเยโม  โมเยโนโม   โมชิตาชิโม

 • โมชิตา     มานิโนเยโม      โมเยโน พุทธะภาวะโม

    บทนี้ใช้บูชาพระโกนาคม
 • พุทวะภา  ปะรายิโนเยพุท  พุทเยโนพุท พุทชิตาชิพุท

 • พุทชิตา   มานิโนเยพุท      พุทเยโน   พุทธะภาวะพุธ

     บทนี้ใช้บูชาพระกัสปพุทโธ
 • ธาวะภา   ปะรายิโนเยธา   ธาเยโนธา      ธาชิตาชิธา

 • ธาชิตา     มานิโนเยธา       ธาเยโน     พุทธะภาวะธา

     บทนี้ใช้บูชาพระสมณโคดม
 • ยะวะภา   ปะรายิโนเยยะ   ยะเยโนยะ      ยะชิตาชิยะ

 • ยะชิตา     มานิโนเยยะ       ยะเยโน     พุทธะภาวะยะ

     บทนี้ใช้บูชาพระศรีอริยะเมตตรัย
 • พระคาถาพุทธะมหานวภาทั้ง ๕ พระองค์ นี้ให้เลือกภาวนาตามแต่ศรัทธาในแต่ละองค์หรือถ้าสามารถสวดบูชาให้ครบทั้ง ๕ พระองค์ได้ก็ยิ่งดี

 • ครูอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าพระคาถาพุทธมหานวภาทั้ง ๕ นี้ผู้ใดพบแล้วภาวนาให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นสัจจะ (คือทำอะไรก็ให้นักภาวนาจนติดปากติดใจ) ทุกวันตายไปไม่ต้องตกนรกเลยมีอานิสงฆ์มากยิ่งนัก

 • แม้ปรารถนาจะเกิดเป็นพระอินทร์ก็ย่อมได้วิเศษมากนักเป็นคาถาที่แม้แต่เทพเทวดาทั้งปวงให้ความเคารพนับถือยกย่อง นิยมสวดภาวนากันมากในเทวโลกพรหมโลกยากยิ่งนักที่จะได้รู้เจนจบมีคุณวิเศษใช้ได้ ๑๐๐๕ ประการ (ใช้ได้ทุกอย่างตามแต่ใจปรารถนา) สวดภาวนา ๕ จบ สารพัดสิทธิตามแต่ปรารถนา 

 • ถ้าใช้จีบผู้หญิงให้นึกถึงหน้าเขาแล้วภาวนา ๗๗ ครั้ง ทุกวันเขาจะคิดถึงแต่เราอยู่ไม่ได้ต้องมาหาหรือถ้าจะให้ใครคิดถึงมาหาเราก็ให้ทำดุจเดียวกันวิเศษนักทำกันมามากแล้ว

 • ถ้าจะทำให้เจ้านายรักให้นึกถึงหน้าเขาแล้วภาวนา ๓๓ ที แล้วไปให้ท่านเห็นหน้าเถิดรักเราเหมือนลูกในอุทร

 • ถ้าจะเข้าหาผู้มีฤทธิ์ฤาษีสมณชีพราหมณ์หรือ เข้าป่าให้ภาวนา ๓๙ ที เทพเจ้าจะลงมารักษาทั้ง ๘ ทิศ ปลอดภัยทุกประการแล

 • ถ้าจะไปทางน้ำก็ดีค้าขายทางน้ำให้ได้ผลดีมีกำไรหรือหากผจญพายุร้ายอันตรายอันเกิดแต่น้ำให้ภาวนา ๑๕ ที เทวดาที่รักษาพื้นน้ำจะมาช่วยเหลือคุ้มครอง ผีป่าพรายน้ำ ผีเสือในดิน ในท่าน้ำ ทำร้ายไม่ได้

 • ถ้าภาวนาได้ ๑๐๘ ที จะเป็นมหาแคล้วคลาดโภยภัยอันตรายมิต้องพานปืนไฟอาวุธร้ายมิสามารถทำอันตรายได้

 • ถ้าต้องคดีต้องความให้ภาวนาวันละ ๓๗ ที เวลาสวดให้เอาลิ้นแทงเพดานถ้อยความสูญหายแลหรือ

 • ถ้าจะให้เขาหายโกรธก็ทำเช่นเดียวกันวิเศษนักถ้าจะเข้าผจญศึกให้ภาวนาก่อนออกรบเป็นมหาจังงังศัตรูทำอันตรายมิได้เลยให้ภาวนา ๓๓ ที จะปลอดภัยทุกประการ

 • ถ้าจะทำเป็นเขตอาถรรพ์คุ้มครองบ้านเรือนให้แคล้วคลาดจากภูตผีปีศาจโจรผู้ร้ายให้นำก้อนหินมา ๘ ก้อนเสกด้วยคาถา ๑๐๘ ทีแล้วเอาหินวางไว้ทั้ง ๘ ทิศคุ้มภัยได้ทุกประการ

 • ถ้าจะห้ามฝนให้จุดธูป ๑๖ ดอกบอกเหตุจำเป็น(ว่าทำไมถึงห้ามฝน)แล้วภาวนาคาถาถอยหลัง ๑๐๘ ครั้งฝนไม่ตกเลย

 • ถ้าภูตผีปีศาจมันเข้าสิงใครให้ภาวนาคาถา ๑๐๘ ทีเสกน้ำมนต์อาบเสกข้าวให้กินมันทนอยู่ไม่ได้เจ็บหัวจะแตกออกเป็น ๗ เสี่ยงถ้ามันขืนทนอยู่ดวงวิญญาณจะแตกสลายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด

 • ถ้าจะป้องกันอาถรรพ์คุณไสยฝังรูปฝังรอยให้เสกข้าวกิน ๓ จบทุกวันต่อให้มาทำใส่กันซึ่ง ๆ หน้าก็ไม่โดนสะท้อนกลับเข้าหาคนปล่อยมาหมด

 • ถ้าเกิดฝันร้ายไม่ดีให้ภาวนาคาถานี้ ๑๒ จบระงับเหตุเภทภัยทั้งหลายหมั่นภาวนาก่อนนอนจะฝันดีเสมอหากมีเหตุดีร้ายอันใดเทพทั้งหลายจะมาบอกก่อนล่งหน้าเสมอ

 • ถ้าภาวนาคาถานี้ตอนใส่บาตรทุกเช้าจะทำให้มีโชคลาภร่ำรวย ได้เป็นเศรษฐีอย่างช้า ๓ ปีอย่างเร็วภายในหนึ่งปีหลังจากกรวดน้ำหากภาวนาต่อด้วยคาถานี้อีก ๓ จบจะเป็นที่รักยิ่งของเทวดาทั้งหลาย

 • ถ้ามีศัตรูคิดร้ายแก่เราให้ภาวนา ๑๗ ที ทุกวันสิ่งที่มันแกล้งเราจะสนองคืนมันแล ผีปีศาจเกรงกลัวคาถานี้ยิ่งนักให้ภาวนาต่อสู้กับผีปีศาจก็ได้มันแพ้เรายอมเราทุกอย่างอย่าว่าแต่ศึก มนุษย์ อสูร หรือปีศาจ นาคา พญาครุฑ เลยหากแม้ได้ถือมั่นเป็นสัจจะแล้วละก็จะต่อสู้กับเทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ก็จะมีชัยเหนือเขาทุกประการมหาวิเศษยิ่งนักแลฯ

 
1  2  3  NEXT