กระจกยันต์ท้าวเวสสุวัณ

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เรียกง่าย ๆ ว่า " นายผี " เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งมีท้าวมหาราชทั้งสี่ปกครอง คือ ท้าวธตรัฏฐะ ท้าววิรุฬหกะ ท้าววิรูปักขะ และท้าวเวสสุวรร (ท้าวกุเวร) ประจำทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะ ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เป็นใหญ่ปกครองบริวารทางทิศเหนือ ว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าวเธอดูแลปกครองรับผิดชอบมีอาณาเขตใหญ่โตมหาศาล กว้างขวาง และเป็นใหญ่ (หัวหน้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4) กว่าท้าวมหาราชองค์อื่น
ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของชาวโลกโบราณ ศาสนสถานสำคัญต่าง ๆ มากมาย ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง
 
ในคัมภีร์เทวภูมิ
กล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญพรตตบะบารมีธรรมมาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย นอกจากนี้หน้าที่ของท้าวเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา ,
ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น

 • ในคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

 

 

 • การติดตั้งยันต์   
  อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด
  ติดตั้งบริเวณที่เหมาะสมเหนือศรีษะ บริเวณประตูทางเข้าบ้านหรือหน้าต่างทางสามแพร่ง  
 
วิธีบูชา  จุดธูปบูชา 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ
 • พุทธังอาราธนานัง  ธัมมังอาราธนานัง  สังฆังอาราธนานัง
  คุณบิดามารดาอาราธนานัง  คุณครูบาอาจารย์อาราธนานัง
 • ขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้า     พระธรรมเจ้า     พระสงฆ์เจ้า    คุณบิดามารดา      คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชายันต์นี้  ขอบารมีทั้งหลายจงมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้น  ป้องกันภัยพิบัติและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งสิบทิศ  อย่าได้กล้ำกลายและล่วงล้ำอาณาเขตบริเวณบ้านของข้าพเจ้านี้  และด้วยเดชแห่งบุญบารมีครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า  โปรดเมตตาดูดซับเอาสิ่งมงคลทั้งหลายทั้ง 108 ประการเข้ามาไว้ในบ้านของข้าพเจ้าเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บ้านของข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญ……
 • คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

  อิติปิโสภะคะวา  ยมมะราชาโน  ท้าวเวสสุวรรณโณ

  มรณังสุขัง  อะหังสุคะโต  นะโมพุทธายะ

  ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา  ยักขะพันตา ภัทภูริโต

  เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ  นะโมพุทธายะ

หมายเหตุ  อธิษฐานครั้งเดียวก่อนติดตั้ง

ต้นตำนานการสวดภาณยักษ์ เทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์ เทพเจ้าแห่งผีปีศาจ

มหาเทพผู้ดูแลอุดรทิศ เทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติและความร่ำรวย  อุดมด้วยโภคทรัพย์และเงินทอง ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณกำมะยี่สีแดงและสีดำ หลวงพ่อท่านบรรจงสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้อย่างตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและพลังจิตอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นวัตถุมงคลที่ดีทั้งนอกและดีทั้งใน โดยปัจจัยรายได้จากการบูชาวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นนี้หลวงพ่อท่านนำไปสร้างอาคาร อนุสรณ์สถาน ๕๐ ปี วัดถ้ำแฝด หลวงพ่อวัชระท่านอธิษฐานจิตปรกปลุกเสกเดี่ยว เดินธาตุ เดินกสิน อย่างต่อเนื่องตลอดพรรษาครบถ้วนไตรมาส ด้วยอาคมขลัง มหาเวทย์ มหามนตราอันลึกล้ำ เปิดโลกเปิดสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา อัญเชิญญาณบารมีศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์มหาเทพผู้พิทักษ์ทิศเหนือ หัวหน้าแห่งท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ คือท้าวกุเวรุราชหรือท้าวเวสสุวรรณ ลงสู่วัตถุมงคลรูปท้าวเวสสุวรรณทุกชิ้น ให้บังเกิดฤทธาเทวานุภาพ บรรดาลความสำเร็จสมหวังให้กับผู้ครอบครองบูชา                      

 
1  2  NEXT